Door welke verzekering is Flowtrack gedekt?

Geschreven op 01/12/2020

Flowtrack is lid van de VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) en erkend onder Lic 6227.
Conform art. 54 van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten is Flowtrack door MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.
De Professionele Aansprakelijkheid Reisbureaus van Flowtrack is eveneens verzekerd bij MS Amlin Insurance SE, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel.
(NBB nr.0745 -RPR 0416.056.358), www.amlin.com. Deze aansprakelijkheidsverzekering wordt begeleid door Vanbreda Risk & Benefits.